MORNARICA (eng.) PJEŠADIJA (eng.) MORNARICA (hrv.) PJEŠADIJA (hrv.)
Fleet Admiral Field Marshal Admiral flote Brigadni general
Admiral General Admiral General bojnik
Vice Admiral Lieutenant General Viceadmiral General pukovnik
Rear Admiral Major General Kontraadmiral General bojnik
Commodore Brigadier Komodor Brigadni general
Captian Colonel Kapetan bojnog broda Brigadir
Commander Lieutenant Colonel Kapetan fregate Pukovnik
Lieutenant Commander Major Kapetan korvete Bojnik
Lieutenant Captian Poručnik bojnog broda Satnik
Lieutenant Junior Grade First Lieutenant Poručnik fregate Natporučnik
Ensign Second Lieutenant Zastavnik Poručnik
Warrant Officer Warrant Officer Časnički namjesnik Časnički namjesnik
Master Chief Petty Officer Sergeant Major Stožerni narednik Stožerni narednik
Senior Chief Petty Officer Master Sergeant Nadnarednik Nadnarednik
Chief Petty Officer Gunnery Sergeant Narednik Narednik
Petty Officer 1st Class Staff Sergeant Desetnik Desetnik
Petty Officer 2nd Class Sergeant Skupnik Skupnik
Petty Officer 3rd Class Corporal Pozornik Razvodnik
Crewman Lance Corporal Razvodnik Pozornik
Crewman Apprentice Private 1st class
Recruite Private

Postoje 4 boje uniformi:
Zapovjednici

Znanstvenici/Medicinski djelatnici

Inžinjeri/Osiguranje

Vojnici


*Admirali i kapetani uvijek nose crveno, dok svi drugi nose boju koja odgovara njihovoj specijalizaciji uz oznaku za čin. Pješadija uvijek nosi zeleno. Oznake od časničkog namjesnika pa na niže su iste u Zvjezdanoj floti i kod vojnika, osim što vojnici uvijek imaju zeleno.

Fleet Adm. Field Marshal
Adm. General
Vice Adm. Lt. General
Rear Adm. Major General
Commodore Brigadier
Capt. Colonel
Cmd. Lt. Colonel
Lt.Cmd. Major
Lt. Captian
Lt.JG. 1st Lt.
Ensign 2nd Lt.
WO *isto kao i kod mornarice WO
Master CPO *isto kao i kod mornarice Master CPO
Senior CPO *isto kao i kod mornarice Senior CPO
CPO *isto kao i kod mornarice CPO
PO 1st cl. *isto kao i kod mornarice PO 1st cl.
PO 2nd cl. *isto kao i kod mornarice PO 2nd cl.
PO 3rd cl. *isto kao i kod mornarice PO 3rd cl.
Crewman *isto kao i kod mornarice Crewman
Crewman App. *isto kao i kod mornarice Crewman App.
Recruit *isto kao i kod mornarice Recruit